Про модуляцію простими словами

Пояснення що йтиме далі взято з Телеграм каналу “Майстерня Мольфара”. На нашу думку воно досить детально і зрозуміло пояснює що таке модуляція, для чого використовується і якою буває.

Отож, в основі передачі даних радіохвилями є модуляція. Модуляція, простіше кажучи, це зміна одної або кількох властивостей хвилі для того, щоб “закодувати” корисну інформацію. Далі буду називати радіохвилю, яку модулюємо, несучою частотою, оскільки основою, яка “несе” інформацію, є специфічна частота, на яку налаштовується приймач і передавач.

Найпростішою модуляцією є CW (Continuous Wave). І хоча назва буквально вказує на безперервний сигнал, змінюється тут наявність самої хвилі. Це дуже просто відтворити - всього-на-всього видавати в ефір несучу за певним кодуванням, наприклад, азбукою Морзе. У цифровий світ така модуляція прийшла із назвою OOK - On/Off Keying. У ній нуль це відсутність радіохвилі (Off), одиниця - наявність (On). Найпростіші цифрові модулі керування, типу радіореле або ключів від автоматичних воріт, працюють з допомогою цієї модуляції.

Інші модуляції змінюють основні характеристики хвилі - амплітуду, частоту і фазу.

Амплітудна модуляція (АМ) це зміна амплітуди хвилі відповідно до корисного сигналу. Тут вже можна закодувати значно більше даних, як от звук. Звук це теж хвиля, то можна згідно частоти звуку змінювати амплітуду несучої частоти. Простий і давно відомий метод модуляції, зокрема дотепер використовується у АМ-радіостанціях. А у цифровому світі є ASK, вона ж Amplitude Shift Keying, яка модулюється двома різними значенням амплітуди, які будуть означати нуль або одиницю. Якщо задуматись, то CW та OOK є підвидами AM та ASK відповідно, коли вимкнення передачі дає ніщо інше, як нульову амплітуду, а передача тону - максимальну амплітуду.

Частотна модуляція (FM) - зміна частоти несучої частоти у певних межах відносно самої несучої, залежно від корисної нам інформації. Модуляція складніша, але забезпечує кращу якість передачі інформації, зокрема тому зараз більш поширені саме FM, а не AM-радіостанції. Цифровий аналог FM називається FSK (Frequency Shift Keying), при якій нуль це одна частота, а одиниця - інша. Одним із видів FSK є AFSK (Audio FSK), коли на FM модулятор подаємо звук, який “змінюється” між двома тонами, один з яких означає нуль, а інший - одиницю. А ще є підвид FSK із назвою GFSK (Gaussian FSK) - це та ж модуляція FSK проте звук додатково пропускається через фільтр для згладжування відхилень. В результаті отримуємо більш чистіший сигнал.