Проект Змін до Регламенту аматорського радіозв’язку України

За інформацією з сайту НКРЗІ стало відомо про консультації з громадськими об’єднаннями радіоаматорів щодо проекту змін до Регламенту аматорського радіозв’язку України.

## Офіційна інформація від НКРЗІ

Відповідно до статті 53 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" НКРЗІ проводить консультації із громадськими об'єднаннями радіоаматорів (ГО «ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ», ГС «Всеукраїнська радіоаматорська ліга», ГС «Центр європейського розвитку радіоаматорства»).

Ознайомитися з проектом змін НКРЗІ можна завантаживши [архів](https://nkrzi.gov.ua/images/news/11/2001/RA_112020.zip)

## Рекомендації від радіоаматорів

Натомість існують рекомендації ГО ЦЄРР з якими можна ознайомитися перейшовши за [посиланням](https://drive.google.com/drive/folders/1SmVblIPZbpTjQ_y04hxqvtYCmmBwdqHU).

Також на сайті ГС ВРЛ розміщено [інформаційне повідомлення](https://vrl.org.ua/attachments/article/491/ip-001.pdf) щодо ходу внесення змін до Регламенту аматорського радіозв'язку України у 2020 році. Короткий витяг з повідомлення:

>

Протягом роботи цієї групи, НКРЗІ ставило запитання до радіоаматорів щодо тих чи інших питань

> Регламенту. У відповідь радіоаматори вимагали внесення змін, які відповідають європейському курсу

> розвитку радіоаматорства та всієї України вцілому. До роботи над цими пропозиціями були залучені

> фахівці із радіозв’язку, відомі радіоспортсмени, юристи. Проводились консультації із радіоклубами в

> регіонах та з іноземними громадськими організаціями радіоаматорів.


>
>

Проте, аргументовані вимоги радіоаматорів практично не були враховані НКРЗІ при підготовці

> проекту внесення змін до Регламенту восени 2020 року. Насправді, були виправлені явні помилки, та

> зроблено декілька інших, косметичних змін, які аж ніяк не виконують завдання – «досягнення

> європейського рівня радіоаматорства в Україні». Навпаки, було зроблено декілька кроків назад для

> зміцнення бюрократії, яка спрямована на зниження доступу до радіоаматорства в нашій країні. Крім

> того, Регламент налічує безліч застарілих норм, які дискримінують осіб або групи осіб за певними

> признаками, при цьому його громадська антидискримінаційна експертиза, передбачена законом, не

> проводилася.


>
>

Зараз українське радіоаматорство потребує вашої допомоги для того, щоб аби-як підготовлені,

> косметичні зміни не були прийняті, а замість того, Регламент мав би шанс дійсно відповідати рівню

> сучасності. Це цілком можливо.


>

Також варто ознайомитися[ з листом](https://vrl.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=489:zminy-do-reglamentu&catid=42:2016-10-29-21-17-50&Itemid=1165) щодо внесення змін до Регламенту аматорського радіозв’язку від ГС "ВРЛ"

>

Незважаючи на те, що зміни у Регламенті дійсно виправляють деякі грубі помилки, новій редакції Регламенту властиві численні істотні недоліки:


>
>

Не було додано жодного нового аматорського діапазону частот. Радіоаматори неодноразово зверталися до ДССЗЗІ, НКРЗІ та УДЦР з аргументованими проханнями додати наступні смуги частот: 472-479 кГц, 5.3515-5.3665 МГц, 69.900-70.500 МГц, 1240-1300 МГц, 2300-2450 МГц, 3400-3410 МГц. Зараз більшість цих смуг доступна світовим радіоаматорам, проте в Україні вони заборонені.


>
>

Не були розширені існуючі радіоаматорські діапазони. В першу чергу йдеться про розширення діапазону 50.080-50.280 МГц до 50-52 МГц (або 50-54 МГц), яке прийняте у більшості країн. Крім того, потребують розширення, згідно із світовою практикою, діапазони 5.650-5.670 ГГц та 5.830-5.850 ГГц (до 5.650-5.850 ГГц), 10.1-10.15 ГГц (до 10-10.5 ГГц), 24-24.05 ГГц (до 24-24.25 ГГц), 76-81 ГГц (до 75.5-81.5 ГГц). Таким чином, жодна вимога українських радіоаматорів щодо розширення смуг частот не була виконана.


>
>
>

Не був підвищений максимально допустимий рівень вихідної потужності передавача. Він є одним з найнижчих у світі та складає: 200 Вт у більшості КХ-діапазонів частот, 5 Вт – на УКХ-діапазонах. Українські радіоаматори неодноразово зверталися із проханням підвищити ці показники до міжнародного рівня. У багатьох країнах, включаючи сусідні країни (Білорусь, Польща, Румунія, Угорщина тощо) дозволені потужності передавачів досягають як мінімум 500-1000 Вт на КХ-діапазонах, та 50-100 Вт на УКХ-діапазонах. Порівняно з найближчими країнами, в Україні дозволені потужності аматорських радіопередавачів занижені у 5-10 разів.


>
>

Жодним чином не були виконані вимоги сучасності про електронний документообіг.Незважаючи на вимоги закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Регламент передбачає офіційне спілкування радіоаматорів та державних установ виключно у паперової формі. Це значно гальмує документообіг, зокрема, в умовах пандемії COVID-19, та вказує на відсталість прийнятих змін до Регламенту.


>
>

Не була ліквідована ганебна норма, яка зобов’язує радіоаматора вести апаратний журнал радіозв’язків, та на запит представників НКРЗІ надавати інформацію про свої контакти з тим чи іншим кореспондентом. Ця норма грубо суперечить вимогам статті 32 Конституції України та закону «Про захист персональних даних» в частині незаконного втручання у особисте життя. Тут порушується одне з основних прав громадянина.


>
>

Не було ліквідоване зобов’язання, яке примушує українського радіоаматора-спостерігача (по суті, радіослухача) отримувати власний позивний сигнал виключно в УДЦР. Враховуючи, що радіоаматор-спостерігач (радіослухач) не користується радіопередавачем і на нього не розповсюджується дія Регламенту, це зобов’язання є перевищенням повноважень УДЦР: у світовій практиці позивні сигнали радіоаматорам-спостерігачам видаються громадськими об’єднаннями радіоаматорів. Крім того, шляхом офіційного запиту стало відомо, що УДЦР за останні декілька років не видав жодного позивного сигналу радіоаматорам-спостерігачам, таким чином, цей сервіс, крім іншого, є не актуальним.


>
>

Всупереч закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Регламент передбачає, що радіоаматор повинен звертатися до філії УДЦР та кваліфікаційно-технічної комісії (КТК) виключно за місцем своєї реєстрації. В умовах військових дій на сході України, вимушеної міграції населення, а останній час також – в умовах пандемії COVID-19, ця практика призводить до значних затримок у отриманні радіоаматорських позивних сигналів, продовженні дії дозволів тощо. Радіоаматори вважають це штучно створеною перешкодою.


>
>

Не було додано жодної нової радіотехнології. Радіоаматори звертались до НКРЗІ із запитами щодо використання нових технологій цифрового радіотелефонного зв’язку, а саме – DMR, D-Star, Yaesu System Fusion, зокрема, для будування мережі радіоаматорських ретрансляторів на УКХ. У багатьох країнах світу ці технології використовуються приблизно з 2000 року. Це призводить до того, що Українське радіоаматорське законодавство відстає від світового не менше ніж на 20 років.


>
>

Крім того, у новій редакції Регламенту існує безліч дрібних недоліків, які не були виправлені.


>
>

Таким чином, запропоновані НКРЗІ зміни аж ніяким чином не вирішують поставлене завдання – «досягнення європейського рівня радіоаматорства в Україні». Ці зміни є косметичними правками, які зовсім не вплинуть на життя українських радіоаматорів.


>
>

Тому вважаю, що прийняття запропонованих НКРЗІ правок до Регламенту є недоцільним.


>
>

Додатково, у тексті Регламенту виявлені численні ознаки прямої або непрямої дискримінації осіб та груп осіб за певними ознаками. Отже, у відповідності до закону «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», вимагаю проведення громадської антидискримінаційної експертизи існуючого Регламенту та проекту змін до нього.

На додачу пропонуємо ознайомитися з [пропозицією ](https://www.facebook.com/groups/UR4UWA.radioamator/permalink/5013087512042334/?__cft__[0]=AZUQnBiYWjhtEUjU4Mvu8ljPOs38Cm6_L1OEJ2QD7vWkuDudAKishIV5MTT7PoxohxN81nlmjDogMcc59ib21ESBZnNh1is3vw0bqg8h4GZ_5YnBSOPtcEEJR9Hs3h84qkR3b4ZfrSP4cIu1IIom1HXJ&__tn__=%2CO%2CP-R ) щодо можливості подання заяви в УДЦР в електронний спосіб.