Список УКХ маяків на сайті IARU

Список актуальних УКХ радіомаяків на сайті

https://iaru-r1-c5-beacons.org/index.php/beacon-db/